Een gedicht, geschreven door Eddie Supusepa, n.a.v. "Panas Pela" Ameth-Soahuku in 1994:

 

Sadjak-sadjak dalam rangkah bikin panas pela antara Samasuru Amalatu (Ameth) dan Lilipory Kalapessy (Soahuku).

 

Betapa tubuhku sesat

kakiku terserat berat

tak pernah ku berhenti

djatuhpun bankit kembali

 

kuteruskan perdjalanan

jang di atur datuk-datukku

djagalah pelamu

sajanglah pelamu

 

Sadarlah hatiku

sadarlah djiwaku

dari zaman ke zaman

tak ada jang lawan

hiduplah ikatan pela

Samasuru Amalatu

Lilipory Kalapessy

 

Selamat djalan pelaku

selamat tinggal pelaku

ingatlah Samasuru Amalatu

ingatlah Lilipory Kalapessy

 

Hai putera puteri

gandong dan pelaku

keturunan Samasuru Amalatu

dan Lilipory Kalapessy

mari katong bersatu

 

September 1993. Penjair Eddie Supusepa.