Kapata over de geschiedenis van de zeven dorpen op Nusalaut.

Sopa upu latu Leemese 

Sosu haite Potamoni            

Saa hena Lesiela                          

Sopa latu Pikauli,

Upu latu Hehanusa

Sopa haite Siralou

Upu ruwa tupa

Tupa si-nanoke sou

Jalamanano si asanama

Asanama Inalohu, Inahaha                    

Inalohu upu latu Pikauli

Leu tula Inalohu

Upu latu Hehanusa

Leu tula Inaha

Si-atete latua ruwa,                                 

patia rima.

 

Upu pati Manusama

Leu teun Sialana,

Punahuwa Kakerisa.

Upu latu Hehanusa

Leuteune Peetihu,

Punahuwa hena Lesinusa.

Ni aharia,

Luhua Tanasale,

Leuteune Soohaku,

Punahuwa hena Siwa.

Ni aharia,

Upu nunua Soselisa,

Leu teun Loakutu,

Saka haite Siralou.                                             

Upu latu Pikauli

Leu teun Laorisa,

Punahuwa hena Samasuru.

Upu Wael Patinala

Leu teun Sopamena,

Punahuwa hena Risapori

Ni aharia,

Sama Tahapari,

Leu teun Peetihu,

Punahuwa hena Tounusa.

 

Latua si-bapinda Nusa-

Halawane

Si-hetu pela maria lete,

Si-aru laine lau.

Siwa sei amu leri,

Rima sei amu leri,

Amu leri, Nusa-Halawane,

Lesi Siwa, lesi Rima.

Honimoa tetu

Mamanu lau

Hunisela tetu

Mamanu mai.

Nusa ruwaru

Hetu pela maria lete;

Sala mate waowe sile.                        

Ere zij aan radja Leemese

die landde op het strand Potamoni

en het dorp Lesiela in de bergen stichtte.

Ere zij aan radja Pikauli,

en aan radja Hehanusa

Ere zij aan de kust van Siralou

waar de twee zaten

te beraadslagen

te praten over de verdeling van Nusalaut

de verdeling ervan in Inalohu en Inahaha

Inalohu ging naar radja Pikauli

Hij ontving Inalohu

Radja Hehanusa

ontving Inahaha

Zij werden het voorts eens over twee radja's

en vijf patih.

 

Patih Manusama

ontving de teun Sialana

en vestigde zich in het dorp Kakerisa.

Radja Hehanusa

ontving de teun Peetihu,

en vestigde zich in het dorp Lesinusa.

Zijn broer,

Luhua Tanasale,

ontving de teun Soohaku,

en vestigde zich in Hena Siwa.

Zijn broer,

Upu Nunua Soselisa,

ontving de teun Loakutu,

bleef achter om het strand van Siralou te bewaken.

Radja Pikauli

ontving de teun Laorisa,

en vestigde zich in het dorp Samasuru.

Upu Wael Patinala

ontving de teun Sopamena,

en vestigde zich in het dorp Risapori

Zijn broer,

Sama Tahapari,

ontving de teun Peetihu,

en vestigde zich in het dorp Tounusa.

 

Deze heersers bevolkten het

Gouden Eiland.

Zij telden de sterren aan het firmament,

zij verdeelden de stranden.

Kan de Siwa machtiger zijn dan wij,

Kan de Rima machtiger zijn dan wij,

Het Gouden Eiland is machtiger,

dan Siwa, dan Rima.

Van Kaap Honimoa

aan de ene kust,

Naar Kaap Hunisela

aan de andere kant.

Het in tweeën gedeelde eiland

telt de sterren aan het firmament;

Allen zij gezegend.  

Bron: Dieter Bartels, In de schaduw van de berg Nunusaku.