Persatuan Anak Anak Samasuru Amalatu Ameth di Belanda


Kumpulan PAASAA werd opgericht in 1958 in woonoord IJsseloord.

Er waren 2 belangrijke redenen om kumpulan PAASAA op te zetten:

1. verstevigen van de onderlinge band tussen diegenen die hun wortels hebben in Ameth of op
    enigerlei wijze binding heeft met Ameth.
2. bantuan duka; opzetten van een fonds dat financiële steun biedt bij overlijden van een lid van
    PAASAA.

De initiatiefnemers waren de heren: M. Pattinasarany, J. Molle en J. Kaihatu.
Zij hebben tevens in de eerste jaren van het bestaan van PAASAA in het bestuur gezeten.

In het algemeen kan gesteld worden dat door de jaren heen PAASAA een redelijk stabiele
kumpulan is gebleken, alhoewel er ook wel wrijvingen zijn geweest.


 

Samenstelling Bestuur PAASAA anno 2016.

 

 Hr. A.N. Pattinasarany  Voorzitter                     
 Hr. E.S. Mairuhu  Vice-voorzitter
 Hr. A.T.A. Mairuhu
 Secretaris
 Mevr. M.E.O. Peeters-Mairuhu  Penningmeester I
 Hr. P. Parinussa  Penningmeester II
 
 

Secretariaat: Kraaienlaan 30, 2566RH Den Haag

Emailadres: atamairuhu@gmail.com