WATERBAKKEN AMETH

 

Op dik een uur varen van Ambon ligt het eiland Nusalaut. Een tropische groene parel in een azuurblauwe zee. Zo'n 8.000 mensen wonen op Nusalaut in 7 dorpen waarvan volgens menigeen Ameth het mooiste is. Naast de opbrengst van de enkele winkeltjes die er zijn leeft men van de visvangst, de moestuin en wat het oerwoud opbrengt. Een ideaalbeeld, maar er is een probleem dat het dorp bedreigt. Voor de watervoorziening zijn de bewoners aangewezen op een drietal waterbakken. Het water dat daarin wordt opgevangen komt uit de bergen en is van uitstekende kwaliteit. Het water wordt optimaal gebruikt door een eeuwenoude, beproefde methode. Zo'n waterbak is verdeeld in drie gedeelten. Het eerste gedeelte, waar het water binnenkomt, wordt gebruikt als drinkwater. Daarna stroomt het water door naar het bad gedeelte met water waarmee de inwoners zich kunnen wassen. Het derde en laatste gedeelte wordt gebruikt om de was te doen. Een eenvoudige en effectieve methode om shampoo uit je drinkwater te houden en het badwater waspoedervrij te houden.

 

Nu doet zich het probleem voor dat sinds een tijd het water niet meer overal goed doorstroomt: de waterhuishouding raakt verstoord. Onder andere door een stijgende zeespiegel. Hoe weinig ook, het beïnvloedt de grondwaterstand. Dit zorgt voor problemen bij het waterafvoer en vervuilt het water. Het herstellen en onderhouden van de waterplaatsen is de enige juiste manier om deze te behouden voor het dorp.

Tegelijkertijd biedt dit een kans om de schoolkinderen, maar ook de andere bewoners, bewust te maken van milieuproblematiek en van het belang van de zorg voor een schoon milieu.

Schoon water is van levensbelang!

 

Nu kunnen de inwoners van Ameth veel zelf, maar het benodigde bedrag is begroot op € 11,000.00.

Dat is veel geld, teveel om ter plekke op te kunnen brengen. De Amethezen doen het werk. Dat is alvast hun bijdrage. Daarnaast zijn er al diverse initiatieven opgestart om het geld bij elkaar te krijgen. Een financiële bijdrage en/of andere initiatieven zijn zeer welkom.

 

Wij doen een beroep op jullie. Steun ons! Wordt ook “Vriend” door een rechtstreekse donatie of door een hieraan verbonden actie te sponsoren.

 

Donaties kunnen worden gestort op:

Bankrekening nr.: NL83ABNA0412059916

Abnamro bank te Haarlem

tnv. W.M. Mairuhu

ovv.: Waterbakken Ameth

 

Informatie bij “De vrienden van Ameth”

 

Harry Tijssen (harry.tijssen2@gmail.com)

Lily Parinussa (licehehanussa@ymail.com)

Toni Parinussa (toniparinussa@yahoo.com)

Nico Turubassa (baku-dapa@hotmail.com)

Ravic Melessen (ravicm@zonnet.nl)

Wim Mairuhu (wmairuhu@gmail.com)

 

 

Verder