Update waterbakken

 

Inleiding

In december 2011 is een aantal leden van PAASAA bij elkaar gekomen om met elkaar van gedachten

te wisselen over de watervoorziening in Ameth.

Dit naar aanleiding van de discussie die heeft plaats gevonden tijdens de jaarvergadering van PAASAA in Assen (september 2011) over het wel of niet steunen van een waterproject.

Hierbij geven wij graag een update van de activiteiten en resultaten rond de renovatie van de waterbakken in Ameth sinds dat moment.

 

Wat is er gebeurd tussen eind 2011 en begin 2013?

Op de jaarvergadering in Capelle aan de IJssel (september 2012) heeft de groep, inmiddels Vrienden van Ameth geheten, spreektijd gekregen om zijn ideeën/plannen uiteen te zetten:

Doel is het realiseren van de renovatie van 2 waterbakken: Waai Ata en Waai Uhu, om te beginnen met Waai Ata in 2013 en vervolgens Waai Uhu in 2015.

De benodigde financiën hoopt de groep bij elkaar te krijgen door allerlei acties te organiseren.

Denk aan: verkoop T-shirts, kalenders en snacks (lempers & loempias), sponsorloop, donaties en uitbrengen en verkoop van een muziek CD.

Het bestuur van PAASAA heeft bij die gelegenheid positief gereageerd door 1100 € toe te zeggen (zijnde 10% van de totale renovatie begroting). Ook de gemeenschap heeft positief gereageerd want nu, in april 2013, is er voldoende geld binnengekomen (4800 €, zie tabel) om inderdaad met de renovatie van Waai Ata te starten (begroot op 4200 €).

 

Eli Mairuhu, initiatiefnemer en 1 van de vrienden van Ameth, is op dit moment  in Ameth. Samen met de heren Piet Layan, Deky Pattinasarany en Engky Tan gaat hij bouwmateriaal inkopen in Ambon voor de renovatie van Waai Ata. Hiervoor is de hierboven genoemde 4200 € beschikbaar. Het bouwmateriaal zal worden opgeslagen bij de heer Engky Tan. Renovatie en onderhoud van Waai Ata zullen, indachtig het voornemen vooral de lokale bevolking te ondersteunen en stimuleren bij het zelf aanpakken van dit project, worden verzorgd door de inwoners van Alahaal. Coördinatie van uitvoer en onderhoud zal bij de heer D. Pattinasarany berusten. De heer P. Layan is aangezocht als coördinator en penningmeester van het project Waai Ata. Bapa raja Parinussa zal optreden als toezichthouder en adviseur van het project.

Met de heren P. Layan en D. Pattinasarany is afgesproken dat de renovatie-werkzaamheden voor 1 december 2013 moeten zijn voltooid.

 

De resterende 600 € van de tot nu toe bijeengebrachte gelden is gereserveerd voor de productie van een muziek CD (artiest: Toni Parinussa) die deze zomer wordt uitgebracht.

Het zou prachtig zijn als de presentatie van de CD kan plaatsvinden bij de viering van het 55-jarig bestaan van PAASAA. zie nieuwsbrief paasaa!

 

Tot slot is het interessant om te vermelden dat dankzij de inzet van Nico Turubassa en Ravic Melessen een Award, The Pearson Community Awards 2012, is gewonnen met een bijbehorende geldprijs van £315.

 

 

 

 

 

Acties Opbrengsten
  
T-shirts en sponsorloop583 €
Verkoop snacks500 €
Verkoop kalenders450 €
PAASAA1100 €
Donaties1850 €
Pearson Community Award340.62 €
  
 

 

 

Tabel: opbrengsten diverse acties voor het waterbakken project, stand van zaken mei 2013

 

Plannen:

Voor de rest van dit jaar staan nog de volgende acties op het programma:

1. Dance party (datum volgt)

2. Verkoop snacks; lempers en loempias (via Lily Parinussa)

3. Sponsorloop (Dam tot Dam loop, marathon van Amsterdam)

4. Verkoop T-shirts (via Nico Turubassa of Ravic Melessen)

5. Verkoop kalender 2014 (vanaf september 2013 via Wim Mairuhu)

6. Verkoop muziek CD (Lost & Found; Toni Parinussa); prijs 17.50 € inclusief verzendkosten.

    Bestellingen kunnen nu reeds geplaatst worden door overmaking van 17.50 € op:

    ABNAMRO rek.nr. 412059916 tnv. W. Mairuhu, inzake Vrienden van Ameth.

    Onder vermelding van: naam, bezorgadres, emailadres en evt. telefoonnummer.

    Levering: september 2013 

   

   De verkoopopbrengst van de CD "Lost & Found" van Toni Parinussa komt  geheel 

   ten goede aan het waterbakken project.