2008, PAASAA viert in september haar 50-jarig bestaan

 

Het jaar 2008 wordt voor PAASAA een bijzonder jaar, omdat de vereniging dan zijn 50-jarig bestaan viert. Voor de vereniging is dit iets om veel aandacht aan te schenken. Al sinds de maand juli 2007 is het PAASAA-bestuur dan ook druk bezig met het opzetten van een organisatie ten behoeve van de voorbereiding, uitvoering en de begeleiding van de jubileumactiviteiten.

Het is de bedoeling om in de loop van 2008 diverse uiteenlopende activiteiten te realiseren, die uiteindelijk hun climax zullen bereiken in de vorm van een groot slotevenement in het weekend van 27 september 2008. Het slotevenement krijgt het karakter van een sociaal-culturele manifestatie met tal van mogelijkheden voor de Amethgemeenschap om op verschillende terreinen en in allerlei verschijningsvormen zijn talenten, kwaliteiten en creativiteiten te profileren en etaleren.

Om dit allemaal zo effectief en verantwoord mogelijk uit te voeren, heeft het bestuur de opdracht in handen gelegd van een projectorganisatie waarvan hieronder een organisatieschets en een korte taakomschrijving per team is weergegeven.

 

 

Projectorganisatie 50 jaar PAASAA

 

BESTUUR PAASAA

COÖRDINATIE-TEAM 50 JAAR PAASAA

 

TEAM ACTIVITEITEN

PR, COMMUNICATIE & SPONSORING

FACILITAIRE VOORZIENINGEN

CATERING

 

   

1.      Coördinatieteam

·         goedkeuren, vaststellen en beheer en coördinatie van activiteiten;

·         budgetbeheer en -toewijzing;

·         ondertekenen contracten;

·         vaststellen prijzen.

2.      Team Activiteiten

·         project-/activiteitenplan;

·         activiteitenprogramma’s, incl. draaiboeken.

3.      Team PR, Communicatie en Sponsoring

·         PR -, Communicatie- & Sponsorplannen.

4.      Team Facilitaire voorzieningen

·         uitvoeringsplan facilitaire voorzieningen;

·         organisatieplan vrijwilligers.

5.      Team Catering

·         cateringplan, incl. uitvoerings- en verkooporganisatie en indicatie

          van verkoopprijzen.