Doelstellingen


Sinds zijn aantreden in 2004 rekent het huidige PAASAA-bestuur (PAASAA staat voor Persatuan Anak-anak Samasuru Amalatu Ameth di Belanda) het tot zijn primaire taak om onze kumpulan een spilfunctie te laten vervullen in activiteiten, die tot doel hebben de onderlinge relaties te versterken en de betrokkenheid te vergroten van allen - zowel leden als niet-leden - die vanwege hun oorsprong zich verbonden voelen met de negeri Ameth.

Deze bestuurlijke hoofddoelstelling is gebaseerd op de visie, dat de kennis van de Molukse cultuur, en daaraan inherent de kennis van de culturele waarden die Ameth kent, waardevol en bepalend is voor de identiteitsontwikkeling van het individu en, in die betekenis, wezenlijk bijdraagt aan zijn maatschappelijke integratie.

PAASAA wil naar de Ameth-gemeenschap in Nederland tevens de rol vervullen van informatieplatform met antwoorden op vragen over de cultuur en het sociaal-maatschappelijk leven in Ameth. Het bestuur streeft ernaar de banden met het moederdorp in stand te houden en te versterken, evenals die met de PAASAA-verenigingen elders in Indonesië. Het wil tenslotte de samenwerking met de negeri bevorderen en intensiveren, in het bijzonder waar het ontwikkelingen op sociaal-cultureel en sociaal-economisch gebied betreft.

Deze doelstellingen tracht het bestuur te bereiken door activiteiten die hierop gericht zijn zelf te organiseren of te stimuleren, en deze te bundelen en te presenteren.